नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौं

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौं

सम्पर्क

  • +९७७-०१-४२११५१६ / ४२११४२६
  • कार्यालय स्थान

    सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

  • फ्याक्स

    +९७७-०१-४२११५१० / ४२०००२६

  • ई-मेल पठाउनुहोस

    info@moewri.gov.np

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!